Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5193/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5193/TCHQ-KTTT
V/v: thuế NK phụ tùng thay thế

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2006

Kính gửi:

Công ty laurenton diamonds việt nam
(Số 1 Nguyễn Lương Bằng – TP. Hải Dương)
Công ty baker & mckenzie
(198 Trần Quang Khải – Hà Nội)
Cục hải quan tp. hải phòng

Trả lời công văn số 22/KC ngày 8/6/2006 của Công ty Laurenton diamonds Việt Nam và công văn không số ngày 14/8/2006 Công ty Baker & Mckenzie về thuế nhập khẩu mặt hàng phụ tùng thay thế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ theo quy định tại Điểm 3 Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì: Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ.

Trường hợp Công ty Laurenton diamonds Việt Nam nhập khẩu phụ tùng thay thế cho thiết bị sản xuất hàng xuất khẩu không thuộc đối tượng quy định tại Điểm 3 Điều 57 nêu trên thì không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

- Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, phụ tùng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được tính thuế theo quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính, theo đó: Các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu được tạm thời chưa nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu trong thời hạn 9 tháng (tính tròn là 275 ngày theo dương lịch) kể từ ngày doanh nghiệp nhập khẩu được thông báo thuế chính thức của cơ quan hải quan về số thuế phải nộp. Quá thời hạn nộp thuế doanh nghiệp không nộp thuế thì mỗi ngày chậm nộp sẽ bị phạt chậm 0,1% trên số tiền thuế chậm nộp.

Đề nghị Công ty Laurenton diamonds Việt Nam phối hợp với Cục Hải quan TP. Hải Phòng xác định mặt hàng nhập khẩu đối chiếu với hướng dẫn trên để tính thuế cho chính xác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Laurenton diamonds Việt Nam, Công ty Baker & Mckenzie và Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5193/TCHQ-KTTT ngày 31/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu mặt hàng phụ tùng thay thế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.698

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!