Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 519/GSQL-TH năm 2014 về cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 519/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 519/GSQL-TH
V/v cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 1217/HQHN-GSQL ngày 26/4/2014 của Cục Hải quan TP. Hà Nội đề nghị cấp mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 3925/BTC-TCHQ ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính về việc tập kết hàng hóa xuất khẩu và công văn số 4351/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2014 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu cho 29 doanh nghiệp theo đề nghị của Cục Hải quan TP. Hà Nội tại công văn dẫn trên (cụ thể theo danh sách gửi kèm).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban triển khai VNACCS/VCIS (để phối hợp);
- Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

DANH SÁCH

CẤP MÃ SỐ ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm công văn số 519/GSQL-TH ngày 05/5/2014)

TT

Chi cục HQ quản lý

Mã địa điểm

Tên địa điểm trên tờ khai

Tên doanh nghiệp

Địa ch kho bãi

Ghi chú

1

Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long

01NVZ01

CTY VOLEX VIETNAM

Công ty TNHH Volex Việt Nam

Lô D-5B KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ02

CTY TOTO VIETNAM

Công ty TNHH Toto Việt Nam

Lô F1, F2, F3, F4 KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ03

CTY SAKURAI VIETNAM

Công ty TNHH Sakurai Việt Nam

Lô D-2, KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ04

CTY KYOEI VIETNAM

Công ty TNHH KYOEI Việt Nam

Lô 2-3, KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, HN

 

01NVZ05

CTY YASUFUKU VIETNAM

Công ty TNHH YASUFUKU Việt Nam

Lô D-3b, KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ06

CTY ALPHA INDUSTRIES

Công ty TNHH Alpha Industries Việt Nam

Lô K-2 KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ07

CTY ATSUMITEC VN

Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam

Lô H-3 KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ08

CTY FUJICO VIETNAM

Công ty TNHH Fujico Việt Nam

Lô 33-34 KCN Nội Bài, Sóc Sơn, HN

 

01NVZ09

CTY FCC VIETNAM

Công ty TNHH FCC Việt Nam

Lô A5 KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ10

CTY NIHON DENKEI VN

Công ty TNHH NIHON DENKEI Việt Nam

KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ11

CTY VIETNAM LEAKLESS

Công ty TNHH Việt Nam Leakless

Lô 75, KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội

 

01NVZ12

CTY ROKI VIETNAM

Công ty TNHH Roki Việt Nam

Lô 72-73, KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội

 

01NVZ13

CTY FIT ACTI_PRECISION

Công ty TNHH Fit Active (Việt Nam) Precision

Lô 20, KCN Quang Minh, Mê Linh, HN

 

01NVZ14

CT SXPT YAMAHA MOTOR

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam

Lô G1-G2, KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ15

CTY RHYTHM PRECISION

Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam

Lô 42, KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội

 

01NVZ16

CTY TAMRON OPTICAL

Công ty TNHH Tamron Optical

Lô 69b&70A, KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội

 

01NVZ17

CTY DENSO VTETNAM

Công ty TNHH Denso Việt Nam

Lô E1, KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ18

CTY HOYA GLASS DISK

Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam

Lô J3&4, KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ19

CT MATSUO INDUSTRIES

Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam

Lô C-10, KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ20

CTY NAGATSU

Công ty TNHH Nagatsu

Lô L4-5, KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ21

CTY NISSEI ELECTRONIC

Công ty TNHH Nissei Electronic Hà Nội

I-3, KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ22

CTY OHARA PLASTICS

Công ty TNHH Ohara Plastics Việt Nam

Lô B11/12, KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ23

CT PANASONIC SYS_NET

Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam

Lô J1/2, KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ24

CTY TOKYO BYOKANE

Công ty TNHH Tokyo Byokane Việt Nam

Lô P11, KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ25

CTY CHIYODA INTEGRE

Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam

Lô C4, KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ26

CTY CANON VIETNAM

Công ty TNHH Canon Việt Nam

Lô A1, KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ27

CT PANASONIC E_DEVIC

Công ty TNHH Panasonic Electronic Devices Việt Nam

Lô J1-J2, KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

01NVZ28

CTY ENDO VIETNAM

Công ty TNHH Endo Việt Nam

Lô P7, KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

 

2

Chi cục HQ quản lý hàng Đầu tư gia công

01PLZ01

CTY SHINHAN VINA

Công ty TNHH Shinhan Vina

Phố Sài Đồng, Long Biên, HN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 519/GSQL-TH năm 2014 về cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117