Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5189/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 07/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5189/TCHQ-GSQL
V/v: hàng tạm nhập tái xuất của Đoàn làm phim

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2005 Kính gửi  Chi nhánh hãng phim truyện I Bộ văn hóa thông tin

Trả lời công văn không số đề ngày 05/12/2005 của Chi nhánh Hãng Phim Truyện I về việc xin miễn thuế lô hàng tạm nhập tái xuất gồm 4 máy quay phim, thiết bị ánh sáng và thu thanh của đoàn quay phim giới thiệu sản phẩm gia dụng Balay Tây Ban Nha, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tạo thuận lợi cho Đoàn làm phim, Tổng cục Hải quan cho phép Chi nhánh Hãng Phim Truyện I được tạm nhập chưa nộp thuế lô hàng thiết bị quay phim và phải tái xuất vào ngày 12/12/2005, nếu không tái xuất Chi nhánh Hãng Phim Truyện I phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Đề nghị Chi nhánh liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Chi nhánh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
(để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5189/TCHQ-GSQL ngày 07/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin miễn thuế lô hàng tạm nhập tái xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.920

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222