Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5186/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 06/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5186/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Công ty cổ phần thương mại Đức Phát
(đ/c: 25/52 Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10/CV ngày 16/11/2005 của Công ty Cổ phần Thương mại Đức Phát đề nghị Tổng cục xem xét lại việc áp mã mặt hàng “hộp giảm tốc dùng cho tời điện công nghiệp” nhập khẩu theo tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 1835/NK/KD ngày 15/4/2005 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Trong công văn gửi Tổng cục Hải quan mã số của mặt hàng hộp giảm tốc dùng cho tời điện công nghiệp là 8431.10.90. Tuy nhiên trong Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 không có mã số này.

- Căn cứ quy định tại mục C và D Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; căn cứ Quyết định 1711/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 18/12/2003 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hải quan về việc thực hiện phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan Quảng Ninh để được trả lời, hướng dẫn theo đúng trình tự và thẩm quyền.

- Để cơ quan Hải quan có cơ sở xem xét giải quyết, trong công văn gửi cơ quan Hải quan, đề nghị Công ty cung cấp đủ thông tin liên quan đến mặt hàng nhập khẩu: Tờ khai hàng hóa nhập khẩu, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, tài liệu liên quan đến mặt hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Thương mại Đức Phát biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Quảng Ninh;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5186/TCHQ-GSQL ngày 06/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc áp mã mặt hàng “hộp giảm tốc dùng cho tời điện công nghiệp”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.356

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9