Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5179/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5179/TCHQ-GSQL
V/v: xin thành lập kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  

Công ty liên doanh Phili-Orient Line Việt Nam
(Địa chỉ: 153 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)

Trả Lời Công Văn Số 16/11/Cv Ngày 17 Tháng 11 Năm 2005 Của Công Ty Liên Doanh Phili-Orient Line Việt Nam Về việc xin thành lập kho ngoại quan tại cảng Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quyết định số 588/GP ngày 20/3/1993 của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư về việc cho phép thành lập Công ty liên doanh thì Công ty không có chức năng kinh doanh dịch vụ kho ngoại quan, do vậy, Công ty không đủ điều kiện để được thành lập kho ngoại quan.

Để được thành lập kho ngoại quan, Công ty phải làm thủ tục xin điều chỉnh giấy phép đầu tư và bổ sung chức năng hoạt động kinh doanh kho bãi. Sau khi giấy phép đầu tư được bổ sung, yêu cầu Công ty nộp cho Cục Hải quan TP Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng sẽ kiểm tra hồ sơ xin thành lập kho ngoại quan, khảo sát thực tế kho bãi, nếu đảm bảo đủ điều kiện, Cục Hải quan TP Hải Phòng báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét và ra Quyết định cấp giấy phép cho Công ty được thành lập kho ngoại quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5179/TCHQ-GSQL ngày 06/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin thành lập kho ngoại quan tại cảng Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.257

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222