Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5178/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 06/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5178/TCHQ-KTTT
V/v: miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số JF.464/2004 ngày 5/12/2005 của Đại sứ quán Nhật Bản đề nghị miễn thuế nhập khẩu lô hàng “chậu hoa và cành hoa các loại” nhập khẩu vào Việt Nam để tham dự Lễ hội hoa Đà Lạt, sau đó sẽ tặng lại cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì: “chậu hoa và cành hoa các loại” nhập khẩu tham dự Lễ hội hoa Đà Lạt sau đó không tái xuất mà tặng lại cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thuộc đối tượng được xét miễn thuế. Trường hợp hàng hóa là quà biếu, tặng có giá trị dưới 30 (ba mươi) triệu đồng thì Cơ quan có thẩm quyền xét miễn thuế là Cục Hải quan địa phương.

Do đó, để giải quyết đề nghị của Đại sứ quán Nhật Bản và bảo đảm mối quan hệ ngoại giao giữa hai nhà nước, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh giải quyết miễn thuế số hàng hóa tham dự Lễ hội hoa Đà Lạt, sau đó tặng lại cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng của Đại sứ quán Nhật Bản theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sao kính gửi Đại sứ quán Nhật Bản
(17 Liễu Giai, Hà Nội);
- Lưu: VT, KTTT(03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5178/TCHQ-KTTT ngày 06/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.442

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!