Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 516/TCHQ-TXNK về thuế xuất khẩu sản phẩm gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 516/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 22/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 516/TCHQ-TXNK
V/v thuế xuất khẩu sản phẩm gỗ

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Vĩ Thành.
(Địa chỉ: 215 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/CV-VT ngày 05/12/2012 của Công ty TNHH Vĩ Thành đề nghị hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu và mua lại của doanh nghiệp nhập khẩu khác. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1079/BTC-CST ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính; khoản 5 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính; khoản 3 Điều 2 Thông tư 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính theo đó đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thì không phải nộp thuế xuất khẩu.

Đối chiếu với hướng dẫn trên, đề nghị Công ty TNHH Vĩ Thành căn cứ thời điểm xuất khẩu của các lô hàng gỗ xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu và thực hiện như sau:

1. Đối với lô hàng xuất khẩu có tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 20/01/2011 (ngày hiệu lực của Thông tư 194/2010/TT-BTC) thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1079/BTC-CST ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính;

2. Đối với lô hàng xuất khẩu có tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan trong giai đoạn từ ngày 20/01/2011 (ngày Thông tư 194/2010/TT-BTC có hiệu lực) đến trước ngày 01/01/2012 (ngày Thông tư 157/2011/TT-BTC có hiệu lực) thì thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC; hồ sơ xét không thu thuế xuất khẩu quy định tại Điều 118 Thông tư 194/2010/TT-BTC;

3. Đối với lô hàng xuất khẩu có tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01/01/2012 (ngày Thông tư 157/2011/TT-BTC có hiệu lực) thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 157/2011/TT-BTC; hồ sơ xét không thu thuế xuất khẩu quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 Thông tư 157/2011/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để TNHH Vĩ Thành biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-CST (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 516/TCHQ-TXNK về thuế xuất khẩu sản phẩm gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.839

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91