Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5159/TCHQ-GSQL gửi hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5159/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5159/TCHQ-GSQL
V/v gửi hàng hóa của DNCK vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Công ty LD TNHH NIPPON EXPRESS (Việt Nam).
(Đ/c: 364 Cộng Hòa, P.13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 136/CV-NEV-2011 ngày 10/10/2011 của Công ty Liên doanh TNHH NIPPON EXPRESS (Việt Nam) về việc nêu tại trích yếu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện công văn số 7189/TCHQ-GSQL ngày 30/11/2010 của Tổng cục Hải quan để giải quyết thủ tục đưa hàng hóa là thành phẩm của Công ty Shiseido Việt Nam vào gửi tại kho ngoại quan của Công ty Liên doanh TNHH NIPPON EXPRESS (Việt Nam) để chờ làm thủ tục xuất khẩu. Thời hạn thực hiện đến hết ngày 31/12/2012.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5159/TCHQ-GSQL gửi hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.543
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13