Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5153/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5153/TCHQ-GSQL
V/v: Thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm
 

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Để tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động chống dịch cúm gia cầm, ngày 19/11/2005 Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1856/Tg-NN chỉ đạo UBND các cấp, các Bộ ngành thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách cụ thể. Tổng cục Hải quan gửi Công điện này để các đơn vị triển khai thực hiện.

Liên quan đến quản lý hải quan đối với gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu, gần đây Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành có nhiều văn bản triển khai thực hiện. Yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ về nội dung quy định và thời hạn áp dụng đối với từng văn bản để thực hiện đúng. Trường hợp hàng hóa đã về đến cửa khẩu trước thời điểm nhận được văn bản chỉ đạo dừng nhập khẩu, các đơn vị cần phối hợp với cơ quan thú y để giải quyết từng lô hàng theo đúng quy định của pháp luật về thú y. Chỉ từng lô hàng được cơ quan thú y xác nhận không có dịch mới được phép làm thủ tục nhập khẩu.

Tổng Cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GQ (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5153/TCHQ-GSQL ngày 02/12/2005 của Tổng Cục Hải quan về thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.271

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149