Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 514/TCHQ-GSQL xử lý hàng hóa không đạt chất lượng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 514/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 514/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng hóa không đạt chất lượng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
(Địa chỉ: Số 5 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 46/TĐC-QLCL ngày 11/01/2012 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc xử lý vi phạm đối với hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan trong quản lý nhà nước về chất lượng và quản lý nhà nước về hải quan, Tổng cục Hải quan đã trao đổi tại công văn số 6484/TCHQ-GSQL ngày 21/12/2011.

Theo đó, trước và sau khi Thông tư liên tịch hướng dẫn thông quan hàng hóa phải kiểm tra chất lượng được ban hành thì cơ quan hải quan đều không có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp cơ quan kiểm tra chất lượng phát hiện và chuyển hồ sơ đến cơ quan hải quan.

2. Các hành vi nhập khẩu hàng hóa vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng đã được quy định rõ tại các Điều 10, 12, 13, 14, 15, 16 và cơ quan có thẩm quyền xử lý quy định tại các Điều 29, 30 và 31 Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ, đề nghị Quý Tổng cục nghiên cứu, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 514/TCHQ-GSQL xử lý hàng hóa không đạt chất lượng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.445
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237