Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5135/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5135/TCHQ-GSQL
V/v: chấp nhận C/O nộp chậm

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty thông tin viễn thông Điện lực
- Cục hải quan Hà Nội
 

Trả lời công văn số 4248/CV-EVN Tel - P11 ngày 28/11/2005 của Công ty thông tin viễn thông điện lực, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 3424/TCHQ-GSQL ngày 25/08/2005 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xử lý những trường hợp nộp chậm C/O quá thời hạn quy định (60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan). Theo đó, nếu doanh nghiệp nộp chậm C/O nhưng có lý do chính đáng và C/O được xác định là hợp lệ thì vẫn được cơ quan Hải quan chấp nhận để áp dụng thuế suất ưu đãi và xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp.

Theo nội dung trình bày tại công văn trên của Công ty và các chứng từ đính kèm, Tổng cục Hải quan thấy rằng việc nộp chậm C/O của lô hàng thiết bị điện thoại nhập khẩu theo tờ khai số 476/NK/KD/NB ngày 01/02/2005 là do nguyên nhân khách quan. Mặt khác, khi kiểm tra hàng hóa, Chi cục Hải quan Nội Bài đã xác định được xuất xứ đúng như khai báo và các chứng từ lô hàng.

Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định 101/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ và lý do nộp chậm C/O tại công văn trên đây, bản C/O này được cơ quan Hải quan chấp nhận để áp dụng mức thuế suất ưu đãi.

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan làm thủ tục nhập khẩu để được giải quyết theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Hà Nội, Công ty thông tin viễn thông điện lực biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5135/TCHQ-GSQL ngày 01/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc chấp nhận C/O nộp chậm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.381

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214