Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5129/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5129/TCHQ-GSQL
V/v: tái xuất hành lý cá nhân

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005 

 

 

Kính gửi : Phái đoàn ủy ban Châu Âu tại Việt Nam

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Phái đoàn Ủy ban Châu Âu tại Việt Nam và trân trọng phúc đáp công hàm số 376/2005 ngày 25/11/2005 về đề nghị cho phép ông Frank Bingen - Cán bộ chương trình của Ủy ban tại Việt Nam, mang chứng minh thư công vụ số 204-CV/03 được tái xuất hành lý cá nhân về nước nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam, thì trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam các cán bộ, nhân viên được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao phải hoàn tất thủ tục tái xuất hoặc chuyển nhượng xe ôtô, xe gắn máy đã tạm nhập miễn thuế để phục vụ trong thời gian công tác tại Việt Nam và trước khi chuyển nhượng xe phải xin phép cơ quan Hải quan Việt Nam.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đồng ý để ông Frank Bingen được tái xuất hành lý cá nhân về nước với điều kiện Phái đoàn Ủy ban Châu Âu có công hàm cam kết thay mặt ông Frank Bingen hoàn tất thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ôtô nêu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Đề nghị Phái đoàn Ủy ban Châu Âu hướng dẫn ông Frank Bingen liên hệ với Cục Hải quan TP Hà Nội và Chi cục Hải quan cửa khẩu nới tái xuất hành lý để được giải quyết thủ tục tái xuất theo quy định.

Nhân đây, Tổng cục Hải quan cũng lưu ý Phái đoàn Ủy ban Châu Âu thông báo tới các cán bộ, nhân viên của Phái đoàn các nội dung quy định nêu trên của Nhà nước Việt Nam.

Một lần nữa, Tổng cục Hải quan Việt Nam gửi tới Phái đoàn Ủy ban Châu Âu tại Việt Nam lời chào trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5129/TCHQ-GSQL ngày 01/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc tái xuất hành lý cá nhân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.665

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!