Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5127/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5127/TCHQ-GSQL
V/v: giải quyết tạm nhập 02 xe môtô
của 02 công dân Hungary

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục lãnh sự - Bộ ngoại giao

Phúc đáp công văn số 1775/LS-QH ngày 24/11/2005 của Cục Lãnh sự về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 52 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan và Thông tư số 11/2003/TT-BCA(C11) ngày 03/7/2003 của Bộ Công an hướng dẫn Điều 52 Nghị định 101/2001/NĐ-CP thì việc giải quyết cho xe môtô tạm nhập - tái xuất thuộc thẩm quyền của Bộ Công an. Trên cơ sở giấy phép tạm nhập - tái xuất của của Cơ quan Công an. Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện thủ tục hải quan cho phương tiện tạm nhập - tái xuất theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Cục biết và thông báo cho Đại sứ quán Cộng hòa Hungary nội dung quy định trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CSGTĐB-ĐS (để phối hợp);
- Cục HQ Tây ninh (để biết và thực hiện);
- Lưu: VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5127/TCHQ-GSQL ngày 01/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết tạm nhập 02 xe môtô của 02 công dân Hungary

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.629

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105