Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5119TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5119TCHQ-GSQL
V/v: địa điểm làm thủ tục đối với
bưu phẩm CPN EMS quốc tế

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện

Trả lời công văn số 11/CV/CPN ngày 24/11/2005 của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện về việc đề nghị xin mở các địa điểm làm thủ tục đối vói bưu phẩm chuyển phát nhanh EMS quốc tế tại Chi cục Hải quan sân bay Nội Bài, sân bay Đà Nẵng, sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thủ tục cụ thể theo quy định hiện hành.

Cục Hải quan các thành phố nêu trên có trách nhiệm báo cáo Tổng cục Hải quan về kết quả cụ thể. Tổng cục Hải quan sẽ xem xét để quyết định thành lập địa điểm theo thẩm quyền quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP Hà Nội, TP Đà Nẵng; TP Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5119 TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị xin mở các địa điểm làm thủ tục đối vói bưu phẩm chuyển phát nhanh EMS quốc tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.475

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214