Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5117/BTC-CST năm 2015 xử lý số thuế giá trị gia tăng nộp thừa ở khâu nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 5117/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Đình Thi
Ngày ban hành: 17/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5117/BTC-CST
V/v xử lý số thuế GTGT nộp thừa ở khâu nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Việt Trường.
(Địa chỉ: Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng)

 

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 06/CV-KT ngày 20/03/2015 của Công ty TNHH Việt Trường (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc xử lý số thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa ở khâu nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế hợp nhất số 09/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012 về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/TT-BTC ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015) quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp ngày 05/01/2015 Công ty TNHH Việt Trường mở tờ khai nhập khẩu lô hàng “máy sấy đĩa quay dùng cho dây chuyền sản xuất bột cá và thiết bị đồng bộ đi kèm” (sau ngày Nghị định số 12/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì lô hàng trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. Trường hợp Công ty đã kê khai và nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì việc xử lý số thuế GTGT nộp thừa trên được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế hợp nhất số 09/VBHN-VPQH và hướng dẫn tại công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa (bản sao gửi kèm).

Bộ Tài chính trả lời Công ty TNHH Việt Trường để biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Hải quan các địa phương;
- TCHQ; TCT; Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST(CST2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5117/BTC-CST năm 2015 xử lý số thuế giá trị gia tăng nộp thừa ở khâu nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49