Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5082/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5082/TCHQ-GSQL
V/v địa điểm làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1444/HQHN-GSQL ngày 10/5/2016 của Cục Hải quan TP Hà Nội về đề nghị cho phép các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại địa bàn tỉnh Hòa Bình được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hòa Bình. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan

Căn cứ quy định tại Điều 22 Luật Hải quan, Điều 4 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu theo loại hình gia công, SXXK, chế xuất có trụ sở, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nay có nguyện vọng làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hòa Bình thì Cục Hải quan TP Hà Nội căn cứ các quy định trên hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hòa Bình, cụ thể như sau:

- Đối với các tờ khai nhập khẩu đăng ký mới theo loại hình gia công, NSXXK, chế xuất: Doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hòa Bình.

- Đối với các tờ khai nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đang thực hiện dở dang tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội hoặc Cục Hải quan khác thì doanh nghiệp tiếp tục thực hiện cho đến khi sử dụng hết số nguyên phụ liệu đã nhập khẩu và việc hoàn thuế, không thu thuế (nếu có) thực hiện tại các Chi cục Hải quan này.

Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội nơi doanh nghiệp đã làm thủ tục nhập khẩu có trách nhiệm trao đổi, cung cấp các thông tin liên quan về doanh nghiệp cho Chi cục Hải quan Hòa Bình biết như doanh nghiệp đã thông báo cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất; kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất (nếu đã thực hiện kiểm tra), tình hình chấp hành pháp luật hải quan của doanh nghiệp,...

2. Về báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu

Căn cứ quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu với Chi cục Hải quan Hòa Bình.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5082/TCHQ-GSQL ngày 02/06/2016 về địa điểm làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


794

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80