Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5077/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5077/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Công ty TNHH Hồng Ngọc;
(Yên Phong - Bắc Ninh)
- Cục hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 58/CV-HN05 ngày 11/11/2005 về việc xin giải tỏa cưỡng chế của Công ty TNHH Hồng Ngọc.

Công ty TNHH Hồng Ngọc (MST: 2300133244) hiện có nợ thuế tại Cục Hải quan Hải Phòng các tờ khai 9270/NKD, 5571/NKD ngày 24/10/2005, 8749/NKD ngày 10/10/2005; tại Cục Hải quan Hà Nội tờ khai: 1451/NKD ngày 13/10/2005; 1468/NKD ngày 18/10/2005 với tổng số tiền 824.190.437 đồng. Tại công văn xin giải tỏa cưỡng chế của Công ty chỉ nêu hiện có nợthuếcủa lô hàng phụ kiện cho dây chuyền đúc kéo đồng thuộc tờ khai 8749/NKD mặc dù lô hàng này vẫn đang nằm tại cảng Hải Phòng do Công ty không đồng ý với hải quan về việc áp mã số. Về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Công ty TNHH Hồng Ngọc khẩn trưởng nộp số thuế còn nợ vào Ngân sách Nhà nước.

Đối với lô hàng thuộc tờ khai 8749/NKD ngày 10/10/2005, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra, nếu hàng vẫn trong sự quản lý của Hải quan thì chưa đưa lên mạng cưỡng chế toàn quốc.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hồng Ngọc liên hệ với Cục Hải quan nơi doanh nghiệp còn nợ thuế để được giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5077/TCHQ-KTTT ngày 30/11/2005 của Tổng cục Hải quan về xử lý nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.498

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!