Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5075/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5075/TCHQ-KTTT
V/v: khấu trừ thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty dịch vụ hậu cần thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (21 Lê Lợi - Tp. Vũng Tàu)
- Cục hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí minh
 

Trả lời công văn số 41/CV.Cty ngày 22/11/2005 của Công ty dịch vụ hậu cần thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xin bù trừ thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về nộp thuế tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ Quyết định hoàn thuế nhập khẩu số: 797/QĐ-CHQ-BRVT ngày 7/4/2005, 798/QĐ-BRVT ngày 7/4/2005; Căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Công ty còn nợ thuế XNK tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ tại các quyết định khấu trừ của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nếu Công ty dịch vụ hậu cần thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn thừa tiền thuế nhập khẩu, thì Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận số thuế nhập khẩu còn được hoàn gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ xác nhận của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế hàng nhập khẩu của Công ty, để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu, phù hợp với quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ cho Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty dịch vụ hậu cần thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5075/TCHQ-KTTT ngày 30/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin bù trừ thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về nộp thuế tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.465

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!