Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5072/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại các mặt hàng tủ kết đông lạnh, tủ đông/tủ lạnh dùng trong y tế được làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5072/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 31/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 5072/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7835/HQHP-KTSTQ ngày 22/06/2020 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, công văn số 53.20/KIMTECO-CV ngày 30/06/2020 của Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ Kim Ngân, công văn số 24/07-2020/CV-ĐL ngày 24/07/2020 và số 20/07-2020/CV-ĐL ngày 20/07/2020 của Công ty CP Thương mại và Hợp tác Quốc tế Đại La. Theo đó, các vướng mắc liên quan đến phân loại các mặt hàng tủ kết đông lạnh, tủ đông/tủ lạnh dùng trong y tế được làm thủ tục hải quan tại các Chi cục thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại các công văn số 862/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2020 và số 5039/TCHQ-TXNK ngày 07/08/2019, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến phân loại đối với các trường hợp mặt hàng cụ thể và có mô tả chi tiết đặc điểm, chức năng và các thông số kỹ thuật của các mặt hàng tủ kết đông lạnh và tủ lạnh, tủ đông dùng trong y tế. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ thực hiện áp mã số cho hàng hóa theo hướng dẫn nếu có căn cứ xác định hàng hóa xuất nhập khẩu là các mặt hàng đã được mô tả và chi tiết tại các công văn số 862/TCHQ-TXNK và số 5039/TCHQ-TXNK.

Đối với các trường hợp mặt hàng khác, không có cùng đặc điểm, thành phần, tính năng, công dụng, thông số kỹ thuật... với các mặt hàng nêu tại văn bản số 862/TCHQ-TXNK và số 5039/TCHQ-TXNK nêu trên của Tổng cục Hải quan, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng theo đúng chức năng, thẩm quyền hướng dẫn các doanh nghiệp phân loại hàng hóa theo đúng các quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền thì gửi đầy đủ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, báo cáo nội dung vướng mắc và quan điểm phân loại về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) để được hướng dẫn cụ thể.

(Gửi kèm công văn s 53.20/KIMTECO-CV của Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ Kim Ngân, công văn số 24/07-2020/CV-ĐL và số 20/07-2020/CV-ĐL của Công ty CP Thương mại và Hợp tác Quốc tế Đại La).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Công ty CP Thương mại và Hợp tác Quốc tế Đại La (để biết);
(Số 5, ngõ 111, phố Đại La, P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội);
- Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ Kim Ngân (để biết);
(Số 5 ph
Đặng Dung, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội);
- Lưu: VT, TXNK (My- 3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5072/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại các mặt hàng tủ kết đông lạnh, tủ đông/tủ lạnh dùng trong y tế được làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


112

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144