Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5069/TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5069/TCHQ/GSQL
V/v: vận chuyển hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2005 


Kính gửi : Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 28/11/2005 của Công ty Vantage Logistics Corporation về đề nghị được vận chuyển lô hàng nhập khẩu về cảng Phú Mỹ (gửi kèm). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Tuy trên bản Lược khai hàng hóa của hãng tàu MSC và trên vận tải đơn (Master Bill) chỉ thể hiện cảng đích là cảng Cát Lái, nhưng trên vận tải đơn (House Bill) đã thể hiện cảng đích là cảng Phú Mỹ như thỏa thuận giữa Công ty Vantage Logistics Corporation với người gửi hàng nước ngoài.
Như vậy, thực tế lô hàng nhập khẩu sẽ được vận chuyển về cảng Phú Mỹ, trên House Bill thể hiện người nhận hàng là Công ty Trung Thịnh Trading Co., Ltd, có địa chỉ kinh doanh tại TP. Vũng Tàu. Do đó, vận tải đơn (House Bill) có giá trị để Công ty Vantage Logistics Corporation thực hiện nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa đến cảng đích cho khách hàng. Trong trường hợp này trách nhiệm vận chuyển lô hàng đến cảng đích vẫn thuộc người vận tải là Công ty Vantage Logistics Corporation.
Để tránh phí lưu kho, lưu bãi và những thiệt hại cho người vận chuyển, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra vụ việc, nếu vận tải đơn (House Bill) phù hợp và thể hiện cảng đích là cảng Phú Mỹ thì làm thủ tục chuyển cảng cho lô hàng.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và chỉ đạo đơn vị Hải quan liên quan thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Vantage Logistics Cor (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5069/TCHQ/GSQL ngày 30/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị được vận chuyển lô hàng nhập khẩu về cảng Phú Mỹ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.910

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!