Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5055/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 29/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5055/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế hàng NK theo Thông tư số 87/2004/TT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại TIC TAC
72 Đồng Khởi - Q1 - Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 21/CVCT ngày 27/7/2005; số 23/CVCT ngày 30/08/2005 của Công ty TNHH Thương mại TIC TAC khiếu nại về việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng đồng hồ đeo tay hiệu Maurice Lacroix, xuất xứ Thuỵ Sĩ nhập khẩu tại tờ khai số 12066/NKD/SB ngày 30/05/2005, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1.1.2.2, Mục II phần B Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính;

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5784/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004; 5782/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 hướng dẫn quy trình xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 87/2004/TT-BTC. Về việc khiếu nại của Công ty, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH Thương mại TIC TAC liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại TIC TAC được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP HCM;
- Lưu VT, Vụ KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5055/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng đồng hồ đeo tay hiệu Maurice Lacroix, xuất xứ Thuỵ Sĩ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.657

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!