Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5035/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5035/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu khung gầm
có gắn động cơ xe ôtô mới 100%

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 Kính gửi  Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn

Công ty vật tư vận tải và xây dựng công trình giao thông có công văn số 946/NXK8 ngày 28.10.2005, công văn số 1034/XNK8 ngày 22.11.2005 về việc lô hàng 20 khung gầm có gắn động cơ xe ôtô mới 100% của Công ty nhập khẩu ủy thác cho Công ty xe khách Sài Gòn và Công ty cổ phền xe khách & dịch vụ Miền Tây (là hai đơn vị thành viên của Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh có văn bản xác nhận đủ năng lực sản xuất, lắp ráp ôtô khách, ôtô tải và ôtô con) đã về cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn nhưng chưa được giải quyết thủ tục thông quan. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 4671/UBND-CNN ngày 03.8.2005, công văn số 5854/UBND-CNN ngày 19.9.2005 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc xác nhận các đơn vị thành viên lắp ráp ôtô của Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn đủ năng lực sản xuất, lắp ráp ôtô;

Căn cứ công văn số 1272/TTg-CN ngày 31.8.2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg ngày 05.10.2004 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô.

Trong khi chờ ý kiến của Bộ Công nghiệp (Tổng cục đã có công văn số 4637/TCHQ-GSQL ngày 04.11.2005 trao đổi với Bộ Công nghiệp), để giảm chi phí lưu kho, bãi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đề nghị Hải quan Lạng Sơn cho phép Công ty vật tư vận tải và xây dựng công trình giao thông được làm thủ tục hải quan (nhưng chưa thông quan), đưa lô hàng 20 bộ khung gầm ôtô có gắn động cơ nói trên về kho của công ty để bảo quản. Công ty có văn bản thông báo cho hải quan Lạng SƠn đại chỉ cụ thể của kho, cam kết không đưa lô hàng 20 khung gầm ôtô nói trên vào sản xuất khi chưa hoàn thành thủ tục hải quan và thực hiện theo quyết định của cơ quan Hải quan khi Bộ Công nghiệp có ý kiến về việc nhập khẩu của Công ty.

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị giải quyết thủ tục thông quan cho lô hàng theo hướng dẫn trên đây./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- C.ty VTVT&XDCT giao thông (thay trả lời)
- Lưu: VT, GQ (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5035/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc lô hàng 20 khung gầm có gắn động cơ xe ôtô mới 100% chưa được giải quyết thủ tục thông quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.736

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!