Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5033/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5033/TCHQ-GSQL
V/v: quản lý chất lượng vắc xin NK

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện công văn số 6596/VPCP-NN ngày 15/11/2005 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý chất lượng vắc xin chống dịch cúm gia cầm nhập khẩu. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc thực hiện nghiêm túc các văn bản: công văn số 2408/BNN-TY ngày 21/9/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; fax số 210/TCHQ-GSQL ngày 30/9/2005 và số 226/TCHQ-GSQL ngày 24/10/2005 của Tổng cục Hải quan, đồng thời chú ý một số điểm sau đây:

1. Chỉ làm thủ tục cho doanh nghiệp nhập khẩu vắc xin được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nông thôn chỉ định nhập khẩu trực tiếp.

2. Khi làm thủ tục cần đối chiếu tên, ký mã hiệu, chủng loại vắc xin giữa hàng hóa nhập khẩu thực tế với bộ hồ sơ hải quan, nếu phù hợp mới cho thông quan.

3. Không áp dụng việc đơn giản hóa thủ tục cho nợ hợp đồng mua bán hàng hóa. Các trường hợp đã giải quyết, cần đối chiếu lại thông tin về hàng hóa thực nhập ghi trên tờ khai hải quan với thông tin về hàng hóa trên bộ hồ sơ lô hàng, nếu phát hiện sự không phù hợp thì báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý.

4. Chỉ đạo lực lượng chống buôn lậu phối hợp với các lực lượng liên quan khác trên địa bàn để phát hiện và xử lý triệt để vắc xin nhập lậu vào Việt Nam./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5033/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường quản lý chất lượng vắc xin chống dịch cúm gia cầm nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.443

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3