Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5031/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5031/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3772/HQTP-TGTT ngày 09/11/2005 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tham vấn giá tính thuế hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

1/ Để chuẩn bị triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về việc xác định giá hải quan và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định, Tổng cục đang soạn thảo hướng dẫn quy định về xác định giá tính thuế, trong đó bao gồm cả các quy định về tham vấn để hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn ngành. Nội dung văn bản soạn thảo mới sẽ sửa đổi bổ sung quy định tại Quyết định số 733/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 19/7/2004 & Quyết định số 1361/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 25/11/2004 của Tổng cục Hải quan cho phù hợp với quy định mới. Một số nội dung trong dự thảo của đơn vị về tham vấn là cần thiết để hướng dẫn công tác tham vấn có hiệu quả, Tổng cục sẽ nghiên cứu để tập hợp vào văn bản mới.

2/ Những nội dung về kinh nghiệm tham vấn, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nên biên soạn dưới hình thức tài liệu nội bộ, có cập nhật bổ sung kinh nghiệm mới để phổ biến cho cán bộ công chức làm công tác tham vấn tại đơn vị và gửi Tổng cục Hải quan để phổ biến cho cán bộ làm công tác này trong toàn ngành.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5031/TCHQ-KTTT ngày 28/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn tham vấn giá tính thuế hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.647

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!