Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 503/GSQL-TH về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 503/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 503/GSQL-TH
V/v ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Liên quan đến vướng mắc về việc ghi nhãn trên hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu D nêu tại công văn số 2064/HQHCM-GSQL ngày 06/7/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và công văn số 02/PN-HQVN ngày 12/7/2012 của Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phan Nguyễn, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/9/2006 của Chính phủ về ghi nhãn sản phẩm thì hàng hóa nhập khẩu thuộc diện bắt buộc ghi nhãn trên sản phẩm phải ghi xuất xứ hàng hóa (nước sản xuất hàng hóa). Trong trường hợp nhãn chính không thể hiện được đầy đủ thông tin yêu cầu, doanh nghiệp phải bổ sung nhãn phụ trước khi đưa ra thị trường lưu thông hàng hóa.

Trên cơ sở đó, đối với hàng hóa nhập khẩu nêu tại các công văn dẫn trên và các trường hợp tương tự khác, nếu doanh nghiệp có đủ chứng từ và C/O hợp lệ chứng minh xuất xứ sản phẩm, đồng thời khi Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa không phát hiện thấy có nghi ngờ nào khác thì chấp nhận xuất xứ và cho hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải thực hiện việc dán nhãn phụ thể hiện xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP và Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH TM KT Phan Nguyễn (thay trả lời CV số 02/PN-HQVN; Địa chỉ: Số 3, đường số 24, Phường 4, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 503/GSQL-TH về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.554

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13