Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5019/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5019/TCHQ-GSQL
V/v: đề nghị xác nhận thực xuất
đối với hàng XK gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty TNHH công nghiệp Việt Nam
(Địa chỉ: Số 3, đường 1A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Đồng Nai)


Trả lời công văn số 321/2005/PVI ngày 20/10/2005 của Công ty TNHH công nghiệp PLUS Việt Nam đề nghị xác nhận thực xuất đối với hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu thì Hải quan cửa khẩu xác nhận thực xuất vào tờ khai hàng hóa xuất khẩu khi hàng hóa đã thực xuất qua cửa khẩu.

2. Căn cứ Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC dẫn trên của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan đang gửi kho ngoại quan, hàng chưa thực xuất qua cửa khẩu nên Hải quan không được xác nhận thực xuất vào tờ khai hàng hóa xuất khẩu.

3. Về đề nghị của Công ty và để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu trình Bộ Tài chính để có thể bổ sung vào văn bản hướng dẫn Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung có hiệu lực vào đầu năm 2006.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Đồng Nai;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5019/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị xác nhận thực xuất đối với hàng XK gửi kho ngoại quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.717

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!