Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5014/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5014/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe máy theo nhãn hiệu

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Nghệ An

Trả lời công văn số: 1114/HQNA-NV ngày 01/11/2005 của Cục Hải quan Nghệ An về việc xác định giá trị tính thuế xe máy nhập khẩu năm 2003 theo nhãn hiệu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc áp giá tính thuế đối với mặt hàng xe máy, bộ linh kiện xe máy nhập khẩu được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số: 3179/TCHQ-KTTT ngày 04/7/2003 của Tổng cục Hải quan theo đó khi áp giá tính thuế phải căn cứ vào hiệu xe, model xe thực nhập, không căn cứ vào hãng sản xuất xe.

2. Về việc xác định nhãn hiệu xe, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn chi tiết, cụ thể tại công văn số: 3988/TCHQ-KTTT ngày 30/9/2005.

Yêu cầu Cục Hải quan Nghệ An nghiên cứu kỹ tinh thần nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại hai văn bản nêu trên kết hợp với hồ số gốc của các lô hàng nhập khẩu để áp giá tính thuế mặt hàng xe máy MBK Flame 125 nhập khẩu năm 2003 theo đúng quy định, xử lý dứt điểm khiếu nại của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Nghệ An biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5014/TCHQ-KTTT ngày 28/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá trị tính thuế xe máy nhập khẩu năm 2003 theo nhãn hiệu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.274

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14