Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5011/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5011/TCHQ-KTTT
V/v: Giãn thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan Đà Nẳng
- Công ty TNHH TM & DV lắp máy miền nam
(Đường số 10, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 359/CV-LMMN ngày 07/10/2006 của Công ty TNHH Thương mại & Du lịch lắp máy Miền Nam về việc xin được xem xét gia hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT của 17 tờ khai làm thủ tục tại Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh – Liên Chiểu Đà Nẵng ví lý do bị thiệt hại từ cơn bão số 6 đổ bộ vào Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan có ý kiến về trường hợp này như sau:

- Căn cứ Mục I, Phần B – Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan;

1) Về thủ tục:

Đề nghị Công ty TNHH Thương mại & Du lịch lắp máy Miền Nam lập hồ sơ gửi tới Cục Hải quan Đà Nẵng gồm:

- Văn bản đề nghị chậm nộp thuế và các Khoản phải nộp NSNN, nêu rõ nguyên nhân, khó khăn, số thuế phải nộp NSNN, thời gian đề nghị chậm nộp;

- Bảo sao tờ khai nhập khẩu hoặc thông báo nộp thuế của cơ quan Hải quan liên quan đến số thuế phải nộp NSNN đơn vị xin chậm nộp;

- Trường hợp do thiên tai gửi kèm theo văn bản của doanh nghiệp xác định giá trị tài sản bị thiệt hại và phương án xử lý có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan tài chính địa phương về giá trị tài sản bị thiệt hại (bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp);

2) Về trình tự và thẩm quyền xem xét:

Trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp gửi tới, đề nghị Cục Hải quan Đà Nẵng căn cứ Điểm 3, Mục I, Phần B – Thông tư số 32/2002/TT-BTC dẫn trên tiếp nhận và xem xét, kiểm tra hồ sơ, xác định số thuế phải nộp NSNN và thời gian cho doanh nghiệp được chậm nộp, ra quyết định giãn nợ cho doanh nghiệp đối với các trường hợp cho chậm nộp với số tiền 500 triệu đồng trở xuống và với thời gian tối đa là 6 tháng. Trường hợp từ 500 triệu đồng trở lên thì hoàn tất hồ sơ kèm theo ý kiến đề xuất gửi về Tổng cục Hải quan để xem xét, quyết định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đà Nẵng, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ lắp máy Miền Nam biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5011/TCHQ-KTTT ngày 23/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xin được xem xét gia hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.497

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!