Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5010/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 28/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5010/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

Công ty cổ phần du lịch và thương mại Thanh Xuân
(Đ/c: 369/A4 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 114/TT-TX ngày 5/11/2005 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Thanh Xuân đề nghị Tổng cục xem xét lại việc áp mã mặt hàng “màng phủ nông nghiệp” nhập khẩu theo tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 3076/NK/KD/HN ngày 3/8/2005 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại mục C và D Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; căn cứ Quyết định 1711/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 18/12/2003 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hải quan về việc thực hiện phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Thanh Xuân liên hệ với Cục Hải quan Lạng Sơn để được trả lời, hướng dẫn theo đúng trình tự và thẩm quyền.

- Trong công văn gửi cơ quan Hải quan, đề nghị Công ty cung cấp đủ thông tin liên quan đến mặt hàng nhập khẩu: Tờ khai hàng hóa nhập khẩu, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, tài liệu liên quan đến mặt hàng nhập khẩu, để cơ quan Hải quan có cơ sở xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Thanh Xuân biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Lạng Sơn;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5010/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.519

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9