Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5006/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5006/TCHQ-GSQL
V/v: áp dụng đăng ký tờ khai 01 lần cho
việc giao nhận hàng giữa các DNCX

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Tp. Hải Phòng

Trả lời công văn số 5505/HQHP-PNV-T1 ngày 31/10/2005 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về đề nghị áp dụng hình thức đăng ký 01 lần khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa giao nhận giữa các doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong khi chờ Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định thay thế Nghị định 101/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ, để giải quyết kịp thời vướng mắc cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đồng ý để Cục Hải quan TP. Hải Phòng được áp dụng hình thức đăng ký tờ khai 01 lần quy đinh tại Quyết định số 01/2001/QĐ-TCHQ ngày 03/01/2001 của Tổng cục Hải quan khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa giao nhận giữa các doanh nghiệp chế xuất.

Các quy định khác đối với hình thức đăng ký tờ khai 01 lần thực hiện theo Quyết định 01/2001/QĐ-TCHQ ngày 03/01/2001 và công văn số 4066/TCHQ-GSQL ngày 30/8/2004 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5006/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị áp dụng hình thức đăng ký 01 lần khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa giao nhận giữa các doanh nghiệp chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.380

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9