Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5005/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5005/TCHQ-GSQL
V/v: Tiêu hủy máy của xe ôtô

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Đại sứ quán Myanma tại Hà Nội

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Myanma tại Hà Nội và trân trọng phúc đáp công hàm số 388/05 đề ngày 02/11/2005 về đề nghị cho phép ông U Toe Win - Tùy viên mang chứng minh thư ngoại giao số 97NG-2000 đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam được hủy bỏ toàn bộ máy (số máy 60632976N73B60A) của chiếc xe ôtô BMW, biển số 80NG-37609, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo đề nghị của Đại ứ quán, ngày 29/08/2005, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3468 TCHQ-GSQL đồng ý để ông U Toe Win được chuyển nhượng chiếc xe ôtô nêu trên. Nay, ông U Toe Win không làm thủ tục chuyển nhượng xe mà lại đề nghị được tiêu hủy máy. Theo quy định hiện hành, Chính phủ Việt Nam ưu đãi cho phép các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miền trừ ngoại giao được tạm nhập miễn thuế xe ôtô để sử dụng trong thời gian công tác tại Việt Nam, sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam phải tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe theo quy định, do đó việc Đại sứ quán đề nghị cho phép ông U Toe Win lmà thủ tục tiêu hủy máy là chưa thực sự hợp lý vì máy là bộ phận không thể tách rời đối với hoạt động của xe. Vì vậy để có cơ sở xem xét, giải quyết đề nghị của Đại sứ quán, Tổng cục Hải quan đề nghị Đại sứ quán cho biết rõ thêm múc đích của việc hủy máy và hướng xử lý của Sứ quán đối với chếic xe sau khi đã làm thủ tục hủy máy.

Một lần nữa, Tổng cục Hải quan Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Myanma lời chào trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5005/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2005 của Tổng cục Hải quan về tiêu hủy máy của xe ôtô BMW, biển số 80NG-37609

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.507

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189