Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5004/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5004/TCHQ-GSQL
V/v: tái xuất hành lý cá nhân

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Quỹ nhi đồng liên hợp quốc tại Việt Nam

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam và trân trọng phúc đáp công hàm đề ngày 21/11/2005 về đề nghị cho phép ông Christian Salazar Volkmann - Phó trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc được tái xuất đồ dùng cá nhân nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý để ông Christian Salazar Volkmann được tái xuất hành lý cá nhân và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc thay mặt ông Christian Salazar Volkmann làm thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ôtô Wolkswagen Golf mang tên ông Christian Salazar Volkmann với điều kiện quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc có công hàm cam kết trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ông Christian Salazar Volkmann tái xuất hành lý về nước, Quỹ Nhi đồng phải hoàn tất thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ôtô nêu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Đề nghị Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc hướng dẫn ông Christian Salazar Volkmann liên hệ với Cục Hải quan TP Hà Nội và Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi tái xuất hành lý để được giải quyết thủ tục tái xuất theo quy định.

Một lần nữa, Tổng cục Hải quan Vie765t Nam xin gửi tới Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam lời chào trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ (02b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5004/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc tái xuất hành lý cá nhân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.169

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167