Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5003/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5003/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Giải đáp vướng mắc về nơi làm thủ tục hải quan

Ngày 27/7/2017, TCHQ ban hành Công văn 5003/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Theo đó, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu sẽ được thực hiện thủ tục hải quan tại:

- Chi cục hải quan (CCHQ) nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc chi nhánh, cơ sở sản xuất;

- CCHQ cửa khẩu, cảng xuất, nhập khẩu được thành lập trong nội địa (ICD);

- CCHQ quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi đặt cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.

Ngoài ra, hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư miễn thuế sẽ thực hiện thủ tục tại:

- CCHQ nơi đăng ký danh mục hàng miễn thuế;

- CCHQ cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, HĐ vận chuyển;

- CCHQ quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan nơi hàng hóa nhập khẩu.

Như vây, sau Công văn 4824/TCHQ-GSQL và Công văn 4284/TCHQ-GSQL thì Công văn 5003/TCHQ-GSQL là Công văn thứ 3 được TCHQ ban hành để hướng dẫn triển khai Quyết định 15.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5003/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Liên quan đến thông tin trên Báo Tuổi trẻ Online ngày 18/7/2017 với bài viết “Hàng ùn ứ ở cảng vì quy định “cửa khẩu nhập”” (Như Bình) và Tạp chí Thương gia ngày 25/7/2017 với bài viết “Hàng trăm container điều xuất khẩu vướng thủ tục hải quan” phản ánh vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg:

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/02/2015 của Chính phủ, Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, địa điểm làm thủ tục hải quan được quy định cụ thể như sau:

a. Đối với nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công sản xuất hàng xuất khẩu:

Thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, theo đó, doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu tại một Chi cục Hải quan sau:

- Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất;

- Chi cục Hải quan cửa khẩu hoạc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;

- Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất, xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.

b. Đối với nguyên liệu, vật tư, thiết bị, máy móc, linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để sản xuất tiêu thụ trong nước;

Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg, theo đó doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập hoặc tại Chi cục Hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất;

c. Đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC, theo đó doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục hải quan nơi hàng hóa nhập khẩu.

d. Đối với hàng hóa nhập khẩu kinh doanh tiêu dùng thì phải làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập.

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ các quy định nêu trên để chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện.

2. Về xử lý thông tin phản ánh của Báo Tuổi trẻ Online và Tạp chí Thương gia:

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra nội dung bài báo phản ảnh; trường hợp phát hiện cán bộ công chức hải quan thực hiện không đúng quy định, cố tình gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan thì tiến hành xử lý kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Thời hạn báo cáo: trong ngày 31/7/2017.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Văn phòng TC (để theo dõi);
- Vụ TCCB (để theo dõi)
- Công ty OLAM Việt Nam;
- Công ty TNHH Hải Vương;
- Hiệp hội Điều Việt Nam;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5003/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.408

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61