Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4997/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4997/TCHQ-KTTT
V/v: Trả lời khiếu nại

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Doanh Nghiệp tư nhân thương mại XNK Thành Công
(Đ/c: Số 670 – Hà Huy Tập – Yên Viên – Gia Lâm Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/CV-KN ngày 30/8/2006 của Doanh nghiệp khiếu nại việc bác bỏ trị giá tính thuế mặt hàng "Cỗ bài tây" tại các tờ khai số: 487/NKD/HN ngày 7/2/2006, số: 411/NKD/HN ngày 23/1/2006, số: 192/NKD/HN ngày 12/1/2006, số: 633/NKD/HN ngày 22/2/2006 nhập khẩu tại Cục Hải quan Lạng Sơn.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn báo cáo toàn bộ nội dung việc giải quyết khiếu nại đối với lô hàng nhập khẩu các tờ khai nói trên. Sau khi nhận được báo cáo của Cục Hải quan Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan sẽ có công văn trả lời đơn khiếu nại của Doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Doanh nghiệp tư nhân thương mại XNK Thành Công được biết./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4997/TCHQ-KTTT ngày 23/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc bác bỏ trị giá tính thuế mặt hàng "Cỗ bài tây"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.236

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!