Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4996/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4996/TCHQ-GSQL
V/v: dán tem hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3719/HQTP-NV ngày 04/11/2005 của Cục Hải quan TP.HCM về việc dán tem hàng nhập khẩu có C/O fom D ghi xuất xứ Việt Nam. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mục đích của việc dán tem hàng nhập khẩu nhằm phân biệt rõ hàng nhập khẩu chính thức (có thuế) với hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái trong nước, do đó yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện dán tem hàng hóa nhập khẩu theo đúng đối tượng quy định tại Mục 1 Thông tư 91/2003/TT-BTC ngày 25/9/2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn dán tem hàng nhập khẩu, không phân biệt về xuất xứ của hàng hóa./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- LĐ Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4996/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc dán tem hàng nhập khẩu có C/O fom D ghi xuất xứ Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.495

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9