Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4985/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 4985/TCHQ-KTTT
V/v: áp dụng thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2005 

Kính gửi  Cục hải quan Tp. Hải Phòng

Trả lời công văn số 5700/HQHP-PNV ngày 8/11/2005 của Cục Hải quan Hải Phòng về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại công văn số 3142/TC-TCHQ ngày 18/3/2005 của Bộ Tài chính thì việc xóa nợ theo Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính được áp dụng đối với lô hàng nhập khẩu từ năm 1995, 1996, 1997 không áp dụng quy định tại các văn bản này đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng yêu cầu Công ty CP Giầy Hải Dương hoàn chỉnh hồ sơ để được xem xét xóa nợ theo Thông tư số 06/1999/TTLT ngày 15/10/1999.

Công ty CP GIầy Hải Dương phải hoàn chỉnh hồ sơ theo Thông tư 06/1999/TTLT nói trên trước ngày 1/1/2006, trong thời gian này Công ty được tạm thời áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với các lô hàng là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đồng thời phải thanh Khoản đúng hạn các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã đến hạn thanh Khoản. Quá thời hạn 1/1/2006 công ty không hoàn chỉnh hồ sơ theo Thông tư 06/1999/TTLT hoặc không đủ Điều kiện áp dụng Thông tư 06/1999/TTLT thì không được tiếp tục áp dụng thời hạn 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Công ty phải nộp đủ số thuế còn nợ đọng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4985/TCHQ-KTTT ngày 25/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214