Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4984/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4984/TCHQ-KTTT
V/v: hồ sơ truy thu thuế NK
giá đỡ đèn neon

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan tỉnh Cao Bằng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 631/CHQCB-NV ngày 07/11/2005 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng kèm theo bản photocopy hồ sơ các lô hàng giá đỡ đèn neon bị truy thu thuế nhập khẩu của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối chiếu với yêu cầu của Tổng cục Hải quan tại công văn số 4443/TCHQ-KTTT ngày 26/10/2005, hồ sơ do Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng gửi còn thiếu các tài liệu khác có liên quan đến việc truy thu thuế như: Biên bản kết luận của đaòn kiểm tra của Tổng cục Hải quan ngày 05/6/1995, các Quyết định truy thu thuế, biên bản kiểm điểm các cán bộ hải quan có liên quan đến vụ việc (như đã nêu tại công văn số 21/CHQCB-BC ngày 11/01/2005)... Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng sớm bổ sung các hồ sơ còn thiếu nói trên để Tổng cục Hải quan xem xét trả lời đề nghị của đơn vị và doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (5 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4984/TCHQ-KTTT ngày 25/11/2005 của Tổng cục Hải quan về hồ sơ truy thu thuế NK giá đỡ đèn neon

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.213

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!