Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4984/TCHQ-GSQL hướng dẫn Điều 26 Thông tư 222/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4984/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4984/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thực hiện Điều 26 Thông tư số 222/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có cửa khẩu cảng biển trong quá trình thực hiện việc giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo quy định tại tiết b, điểm 2.1, khoản 2, Điều 26 Thông tư số 222/2009/TT-BTC. Theo đó, mọi lô hàng xuất khẩu khi đưa qua khu vực giám sát hải quan đều phải xuất trình hàng hóa cho hải quan giám sát. Để tránh tình trạng ách tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu cảng biển, cũng như đảm bảo công tác giám sát hải quan trong điều kiện hạn chế về nguồn nhân lực, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất thực hiện như sau:

1. Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu cảng biển thực hiện thủ tục hải quan điện tử, khi hàng hóa đưa qua khu vực giám sát hải quan, công chức hải quan giám sát yêu cầu người khai hải quan xuất trình hàng hóa để kiểm tra, đối chiếu số ký hiệu bao, kiện hàng, tình trạng niêm phong hải quan (nếu có) khi có thông tin, dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan.

2. Giao Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tài chính quản trị:

2.1. Đẩy nhanh việc lắp đặt hệ thống camera để phục vụ công tác giám sát, quản lý của cơ quan Hải quan tại các khu vực cửa khẩu cảng biển.

2.2. Ban hành Quy định hướng dẫn thống nhất công tác giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (bao gồm cả hàng hóa thực hiện thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hải quan truyền thống).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Ban CCHĐH, Cục GSQL, Vụ TVQT;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 4984/TCHQ-GSQL
Guiding the implementation of Article 26 of the Circular No. 222/2009/TT-BTC

Hanoi, October 11, 2011

 

OFFICIAL DISPATCH

To: Departments of Customs of provinces and cities
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4984/TCHQ-GSQL hướng dẫn Điều 26 Thông tư 222/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.497
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.47.43