Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4979/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4979/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu 02 xe mô tô 900 cc

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan Tây ninh

Trả lời công văn số 1491/CHQTN-NV ngày 07/11/2005 của Cục Hải quan Tây Ninh về việc Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được làm thủ tục hải quan cho 02 xe mô tô chuyên dùng loại 900cc do Cảnh sát Hoàng Gia Cămpuchia gửi tặng để phục vụ công tác, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Quyết định số 258-TTg ngày 29/5/1993 của Thủ tướng Chính phủ thì việc nhập khẩu các loại xe mô tô từ 175 cm3 trở lên phải được Bộ Thương mại cấp giấy phép trên cơ sở có ý kiến đồng ý của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Cục Hải quan Tây Ninh căn cứ các quy định hiện hành để giải quyết thủ tục theo thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công an TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, GS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4979/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được làm thủ tục hải quan cho 02 xe mô tô chuyên dùng loại 900cc do Cảnh sát Hoàng Gia Cămpuchia gửi tặng để phục vụ công tác

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.507

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3