Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4971/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc TTHQ của các doanh nghiệp chế xuất

Số hiệu: 4971/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Trọng Hùng
Ngày ban hành: 07/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4971/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc TTHQ của các doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số3613/HQTP-NV ngày 19 tháng 9 năm 2003 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc thủ tục hải quan của các doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục giải thích thêm một số nội dung tại công văn 3780/TCHQ-GSQL ngày 06 tháng 8 năm 2003 để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hiểu đúng như sau:

1. Về quản lý nguyên phụ liệu nhập SXXK của doanh nghiệp chế xuất nằm ngoài khu chế xuất không có hải quan giám sát:

Hàng hoá nhập khẩu của các doanh nghiệp chế xuất là hàng được miễn thuế. Do đó, về nguyên tắc Hải quan phải quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ra vào Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất. Trước đây Hải quan quản lý loại hình này bằng cách quản lý, giám sát trực tiếp tại doanh nghiệp. Tại công văn 3606/TCHQ-GSQL ngày 08 tháng 10 năm 1998 đã quy định hải quan không trực tiếp giám sát tại các doanh nghiệp có lưu lượng hàng hoá ít. Tuy nhiên, công văn 3606 chưa hướng dẫn cụ thể biện pháp quản lý đối với trường hợp này.

Do vậy, để tránh viện doanh nghiệp chế xuất lợi dụng để tiêu thụ nội địa đối với hàng nhập khẩu miễn thuế khi không có Hải quan giám sát, công văn 3780/TCHQ-GSQL ngày 06 tháng 8 năm 2003 mục đích là để hướng dẫn biện pháp quản lý hải quan trong điều kiện Hải quan không giám sất trực tiếp được. Việc quản lý hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu của doanh nghiệp nằm ngoài Khu chế xuất nơi không có hải quan giám sát, nếu không thực hiện quản lý đầu vào, đầu ra trên hồ sơ, sổ sách như quản lý đối với loại hình nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thì lâu nay Hải quan thành phố Hồ Chí Minh quản lý hàng của các doanh nghiệp chế xuất nằm ngoài khu chế xuất này như thế nào?

2. Về gia công, trao đổi hàng hoá giữa các doanh nghiệp trong cùng một khu chế xuất:

Điểm 3. Công văn 3780/TCHQ-GSQL ngày 06 tháng 8 năm 2003 hướng dẫn “hải quan làm thủ tục bình thường theo quy định mà không phân biệt loại hình” là để Cục Hải quan một số tỉnh, thành phố hiểu đúng và thực hiện thống nhất việc làm thủ tục hải quan đối với đối tượng này được thực hiện như đã hướng dẫn tại công văn 2002/GSQL-CV ngày 20 tháng 01 năm 1998 của Tổng cục Hải quan, không phân biệt loại hình là hàng kinh doanh hay hàng gia công, các doanh nghiệp chế xuất trong cùng một khu chế xuất trao đổi hàng hoá với nhau không phải mở tờ khai hải quan.

Tổng cục Trả lời để Hải quan thành phố Hồ Chí Minh rõ và yêu cầu Hải quan thành phố Hồ Chí Minh khi có vướng mắc báo cáo Tổng cục phải trên cơ sở tình hình thực tế tại đơn vị, có đề xuất giải pháp cụ thể để Tổng cục nghiên cứu, xem xét.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4971/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc TTHQ của các doanh nghiệp chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.963
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7