Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4966TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4966TCHQ/GSQL
V/v: Điều chỉnh nhãn hiệu,
số khung xe ôtô


Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2005 

Kính gửi : Cục hải quan Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số 1603 HQHN-NV ngày 11/10/2005 của Cục Hải quan TP Hà Nội báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việc chuyển nhượng 01 xe ôtô của Đại sứ quán Pháp chuyển nhượng cho Công ty TNHH Hoa Mai theo giấy phép số 09/CN-OTO/PMD ngày 10/08/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP Hà Nội thì qua kiểm tra thực tế xe cho kết quả về nhãn hiệu, số khung, số máy của chiếc xe ôtô nêu trên khác với tờ khai nhập khẩu ban đầu, giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan, giấy đăng ký, xóa sổ xe và giấy phép chuyển nhượng xe.

Theo nhận định của Cục Hải quan TP Hà Nội thì ngay từ ban đầu tại tờ khai hải quan người khai báo và kiểm hóa viên đã có sự nhầm lẫn: tên của xe đã thừa ký tự N, số của thanh thép giằng 2 tai xe lại coi là số khung và từ nhầm lẫn này dẫn tới Tổng cục cấp giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan theo tờ khai ban đầu, đăng ký xe và giấy phép chuyển nhượng hiện tại cũng nhầm theo.

Do vậy, Tổng cục đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội kiểm tra, xem xét, nếu kết quả thực tế xe (nhãn hiệu xe, số khung, số máy) phù hợp với thiết kế, vị trí của số khung, số máy và nhãn hiệu xe theo quy định của nhà sản xuất và Đại sứ quán Pháp có công hàm cam kết đảm bảo sự nguyên vẹn về số khung, số máy trong suốt quá trình tạm nhập vào Việt Nam để sử dụng thì Cục Hải quan TP Hà Nội có công văn đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh giấy phép số 09/CN-OTO/PMD nêu trên cho phù hợp với thực tế xe, đồng thời có văn bản thông báo Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt được biết về sự điều chỉnh này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP HCM (để theo dõi, thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4966 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chuyển nhượng 01 xe ôtô của Đại sứ quán Pháp chuyển nhượng cho Công ty TNHH Hoa Mai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.344

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222