Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4961/BGTVT-KHCN năm 2019 về kiểm tra chuyên ngành khi thông quan lô hàng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4961/BGTVT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 28/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4961/BGTVT-KHCN
V/v: kiểm tra chuyên ngành khi thông quan lô hàng

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH SCG Trading Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 3857/VPCP-ĐMDN ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ cùng với kiến nghị của Công ty TNHH SCG Trading Việt Nam (Công ty) trong việc nhập khẩu Động cơ đa năng chạy dầu hiệu Kubota. Sau khi nghiên cứu các quy định liên quan, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm c, Mục 2, Điều 70 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng có khả năng gây mất an toàn của Bộ Giao thông vận tải chi tiết như sau:

“Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm đối với phương tiện giao thông vận tải, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công vận tải chuyên dùng, phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển, công trình hạ tầng giao thông;”

Triển khai các quy định liên quan của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, ngày 30 tháng 7 năm 2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. Theo danh mục tại Phụ lục của Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT thì quy định máy, phương tiện sử dụng trong ngành giao thông vận tải là đối tượng phải được Bộ GTVT kiểm tra chuyên ngành.

Do vậy, động cơ đa năng chạy dầu hiệu Kubota được Công ty nhập khẩu có mã hải quan HS code 84089010 là động cơ được sử dụng trong nông nghiệp (hỗ trợ bơm nước, xới đất, ...) và không sử dụng cho máy, phương tiện ngành giao thông vận tải thì không thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ giao thông vận tải và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT .

Bộ Giao thông vận tải gửi tới Công ty để biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPCP (b/c vb số 3857/VPCP-ĐMDN);
- TCHQ, VCCI, ĐKVN;
- Cổng TTĐT CP;
- Lưu: VT, KHCN
Huy.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4961/BGTVT-KHCN năm 2019 về kiểm tra chuyên ngành khi thông quan lô hàng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


132
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.166