Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4960/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4960/TCHQ-GSQL
V/v: Áp dụng khai báo tàu biển từ xa

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Cục CNTT và thống kê Hải quan
- Cục hải quan Tp. Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh,  Tp. Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh

Theo qui định Luật Hải quan sửa đổi, dự thảo Nghị định của Chính phủ về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan, và Thông tư hướng dẫn, Tổng cục Hải quan đã xây dựng Qui trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK. Theo qui trình này, bước đầu tiên và quan trọng nhất là phân tích thông tin để xác định hình thức, mức độ kiểm tra hải quan dựa trên 3 nguồn thông tin là (1) Cơ sở dữ liệu, (2) Bản lược khai hàng hóa, (3) Các thông tin khác. Các thông tin (1) và (3) TCHQ đang hoàn thiện, còn thông tin (2) hiện chưa có.

Từ năm 2004-2005, TCHQ đã chỉ đạo Cục Hải quan TP Đà Nẵng thực hiện thí Điểm đề án “Khai báo tàu biển từ xa”. Theo đề án này, các đại lý chủ tàu khai báo qua mạng Internet Bản Lược khai (Manifest) cho cơ quan Hải quan trước khi tàu đến cảng. TCHQ và UBNDTP Đà Nẵng đã tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện đề án đã đáp ứng 2 yêu cầu là quản lý hải quan và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, TCHQ quyết định áp dụng chính thức đề án “Khai báo tàu biển từ xa” đối với các cảng, trước mắt là các cảng ở TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Quảng Ninh.

Để kịp triển khai ở các địa phương từ ngày 01/01/2006, TCHQ sẽ thành lập một nhóm công tác do Vụ GSQL chủ trì với sự tham gia của Cục CNTT và Hải quan các địa phương nói trên. Mỗi đơn vị HQ địa phương cử 2 CBCC: 1 người là lãnh đạo Đội Thủ tục tàu biển và 1 người làm công tác tin học có am hiểu lĩnh vực hải quan cảng biển, riêng Cục CNTT cử 1 chuyên viên.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thông báo danh sách CBCC tham gia gửi về TCHQ (Vụ GSQL) trước ngày 27/11/2005 theo số fax: 048-8725909./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCCB;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4960/TCHQ-GSQL ngày 24/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan, và Thông tư hướng dẫn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!