Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc thuế NK đối với thiết bị, vật tư tạm nhập tái xuất của nhà thầu dầu khí

Số hiệu: 4953/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 31/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4953/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1998

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 4953/TCHQ-KTTT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1998 VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI TBVT TNTX CỦA NHÀ THẦU DẦU KHÍ

Kính gửi : - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 26/9/1998 của Văn phòng Chính phủ về chính sách khuyến khích đầu tư thăm dò khai thác dầu khí đối với vùng biển sâu, xa bờ và các khu vực có điều kiện khó khăn.
Căn cứ Công văn số 4720 TC/TCT ngày 11/11/1998 về việc thuế nhập khẩu đối với thiết bị vật tư tạm nhập tái xuất của nhà thầu dầu khí.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Tại điểm 2, mục I Thông tư số 35/1998/TT-BTC ngày 21/3/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với các tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của Luật dầu khí thì hàng hoá của tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí được miễn thuế nhập khẩu bao gồm:

1. Hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại Điều 11 của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành.

2. Hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại Điều 63 của Nghị định số 12/CP ngày 18/2/1997 của Chính phủ và theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 10/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/1/1998.

3. Vật tư, thiết bị, nhiên liệu nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí theo quy định tại khoản 5, Điều 28 của Luật dầu khí và quy định tại Điều 41 của Nghị định 84/CP ngày 17/12/1996 của Chính phủ.

4. Vật tư, thiết bị nhập khẩu theo phương thức "tạm nhập, tái xuất" để phục vụ cho hoạt động dầu khí theo quy định tại khoản 5, Điều 28 của Luật dầu khí và quy định tại Điều 41 của Nghị định số 84/CP ngày 17/12/1996.

5. Hàng hoá tiêu dùng là thực phẩm, thuốc y tế phục vụ ngoài giàn khoan mà Việt Nam chưa sản xuất được.

Các vật tư, thiết bị tạm nhập tái xuất của nhà thầu quy định tại điểm 4 trên đây cũng thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ vào quy định trên để thực hiện.

 

Hoàng Việt Cường

(Đã ký)

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thuế NK đối với thiết bị, vật tư tạm nhập tái xuất của nhà thầu dầu khí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.240
DMCA.com Protection Status