Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4952/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 18/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4952/BTC-TCDN
V/v mức thu lệ phí XK cà phê năm 2011

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

Trả lời công văn số 16/VICO-BC ngày 21/02/2011 của Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam về mức thu lệ phí xuất khẩu cà phê năm 2011, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ vào đánh giá thực hiện thu chi tài chính năm 2010 và dự toán thu chi năm 2011 của Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, Bộ Tài chính thống nhất với đề nghị của Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam mức thu lệ phí xuất khẩu cà phê từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011 là 0,4 USD/tấn cà phê nhân xuất khẩu (bằng mức thu lệ phí năm 2010).

2. Về cơ chế quản lý thu, chi: Đề nghị Hiệp hội thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 867/BTC-TCDN ngày 19/1/2006 của Bộ Tài chính trên tinh thần rà soát lại kế hoạch thu, các nội dung chi của năm 2011, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, đúng chế độ quy định và thực hiện quyết toán sử dụng kinh phí công khai, minh bạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty cà phê Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4952/BTC-TCDN về mức thu lệ phí xuất khẩu cà phê ngày 18/04/2011 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.235

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198