Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4950/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy kéo có gắn dàn cày loại 4 bánh, điều khiển bằng vô lăng đã qua sử dụng không gắn động cơ

Số hiệu: 4950/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4950/TCHQ-GSQL
V/v:nhập khẩu máy kéo có gắn dàn cày loại 4 bánh, điều khiển bằng  vô lăng đã qua sử dụng không gắn động cơ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty TNHH Quang Long
(Số 7 ĐL Độc Lập, Dĩ An, Bình Dương)
 

Trả lời công văn số 0105/CVGT ngày 13.10.2005 của Công ty về việc nhập khẩu máy kéo có gắn dàn cày loại 4 bánh, điều khiển bằng vô lăng đã qua sử dụng, không gắn động cơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 04.4.2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005 thì mặt hàng máy kéo có gắn dàn cày loại 4 bánh, điều khiển bằng vô lăng đã qua sử dụng, không gắn động cơ không thuộc Danh mcụ hàng cấm nhập khẩu. Doanh nghiệp được nhập khẩu theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành hàng phù hợp.

Công văn này thay thế công văn số 4122/TCHQ-GSQL ngày 07.10.2005 của Tổng cục Hải quan.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ Bình Dương (để thực hiện)
- Lưu VT, GS (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4950/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy kéo có gắn dàn cày loại 4 bánh, điều khiển bằng vô lăng đã qua sử dụng không gắn động cơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.211

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159