Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4946/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn nộp thuế nguyên liệu bị cháy của Công ty TNHH Hoa Hưng

Số hiệu: 4946/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4946/TCHQ-KTTT
V/v:gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Tây Ninh

Trả lời công văn số 1510/CHQTN-NV ngày 10/11/2005 của Cục Hải quan Tây Ninh về việc gia hạn nộp thuế nguyên liệu bị cháy của Công ty TNHH Hoa Hưng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ và báo cáo của Cục Hải quan Tây Ninh, Công ty TNHH Hoa Hưng có nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng do hỏa hoạn số nguyên liệu nhập khẩu đã bị cháy, hiện nay Công ty đang phải nộp số tiền thuế 1.537.752.193 đồng cho số nguyên liệu bị cháy này. Để tạo điều kiện cho Công ty trong quá trình khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty TNHH Hoa Hưng được lập kế hoạch và cam kết trả nợ số tiền thuế trên đến hết 6/2006. Trường hợp Công ty không trả nợ thuế theo đúng kế hoạch đã cam kết sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế XNK và các biện pháp khác để thu hồi số thuế nợ đọng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tây Ninh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4946/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn nộp thuế nguyên liệu bị cháy của Công ty TNHH Hoa Hưng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.981

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240