Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4945/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4945/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ô tô dưới 16 chỗ nhập khẩu 

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2006 

Kính gửi: Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3254/HQTP-TGTT ngày 29/9/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xác định giá tính thuế xe ô tô dưới 16 chỗ đã qua sử dụng nhập khẩu theo năm sản xuất hoặc theo Model năm sản xuất. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc xác định giá tính thuế mặt hàng xe ô tô dưới 16 chỗ đã qua sử dụng nhập khẩu phải thực hiện theo đúng Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại các công văn số 1896/TCHQ-KTTT ngày 03/5/2006; số 2355/TCHQ-KTTT ngày 01/6/2006; số 2648/TB-TCHQ ngày 16/6/2006.

Khi xác định giá tính thuế, cần căn cứ vào tình trạng thực tế của xe và các yếu tố có ảnh hưởng đến trị giá của xe như: năm sản xuất, model xe, đời xe, dung tích xi lanh, số chỗ ngồi, các trang thiết bị đi kèm,… để xác định trị giá tính thuế phù hợp với hàng thực nhập. Do vậy, không thể căn cứ vào một yếu tố như năm sản xuất hoặc model của năm sản xuất để xác định giá tính thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP. Hải Phòng (để thực hiện);
- Cục HQTP. Đà Nẵng (để thực hiện);
- Cục HQ Quảng Ninh (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4945/TCHQ-KTTT ngày 19/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế xe ô tô dưới 16 chỗ đã qua sử dụng nhập khẩu theo năm sản xuất hoặc theo Model năm sản xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!