Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4938/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4938/TCHQ-KTTT
V/v: hướng dẫn tra cứu Biểu thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Cục hải quan tỉnh Lào Cai 
- Chi nhánh công ty cổ phần KDVT và Xây dựng 
  (Đường Phan Bội Châu - P. Lào Cao - TP. Lào Cai - Tỉnh Lào Cai)
 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10-27/CN-LC ngày 24/10/2005 của Chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng, đề nghị hướng dẫn tra cứu Biểu thuế nhập khẩu mặt hàng van đường ống nước. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi số 110/2003/QĐ/BTC ngày 25/7/2003 của Bộ Tài chính thì: Mã số 8481.80.60 “van đường ống nước” thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20%.

Căn cứ Quyết định số 90/2004/QĐ-BTC ngày 25/11/2004 của Bộ Tài Chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ thì mã số 8481.80.60 “van đường ống nước” thuế suất thuế nhập khẩu 15%, áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có tiấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Hoa Kỳ và của các nước có thỏa thuận về đối xử tối huệ quốc trong thương mại với Việt Nam.

Đề nghị Chi nhánh công ty liên hệ với Cục Hải quan Tỉnh Lào Cai, kiểm tra hồ sơ nhập khẩu, xác định xuất xứ hàng hóa, căn cứ vào các Quyết định trên để thực hiện áp mã số tính thuế đúng quy định.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Chi nhánh công ty; Cục Hải quan Lào Cai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4938/TCHQ-KTTT ngày 21/11/2005 của Tổng Cục Hải quan về việc hướng dẫn tra cứu Biểu thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.650

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!