Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4935/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc chứng từ thanh khoản loại hình nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu và việc xác nhận thực xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4935/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 28/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4935/TCHQ-GSQL
V/v Trả lời vướng mắc chứng từ thanh Khoản SXXK và thực xuất

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Cục Hải quan Đồng Nai có công văn số 1195/HQĐN-NV ngày 28/8/2007 về việc vướng mắc trong lĩnh vực giám sát quản lý, trong đó có nêu một số vướng mắc liên quan đến hồ sơ thanh Khoản loại hình nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu và việc xác nhận thực xuất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Chứng từ phải nộp trong hồ sơ thanh Khoản hàng SXXK:

- Đối với việc yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình bản chính và nộp bản photocopy tờ khai hải quan trong hồ sơ hoàn thuế: Tại Điểm 5 Mục II Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ hoàn thuế, doanh nghiệp phải nộp 1 bản photocopy và xuất trình bản chính tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan.

- Đối với trường hợp thiếu chứng từ thanh toán trong hồ sơ hoàn thuế: Tại Điểm 7.3 Mục IV Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể trường hợp thiếu chứng từ thanh toán qua Ngân hàng do Điều kiện thanh toán của hợp đồng.

Đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện theo quy định tại Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 dẫn trên.

2. Xác nhận thực xuất:

Tại Điểm V Mục I Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính quy định về xác nhận thực xuất nhưng chưa quy định cụ thể xác nhận tại một liên hay hai liên của tờ khai hải quan. Trong khi chờ sửa đổi Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 dẫn trên, để thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan, thống nhất trong toàn ngành việc xác nhận thực xuất là xác nhận thực xuất trên 1 tờ khai hải quan (Bản lưu của người khai hải quan).

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Đồng Nai (thay trả lời CV 1195/HQĐN-NV)
- Website Hải quan
- Lưu VT, GSQL(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4935/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc chứng từ thanh khoản loại hình nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu và việc xác nhận thực xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.298
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234